Milli -> Deka

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Milli til Deka: 1 Milli = 0,000 1 DekaOmregn Milli til Deka:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'SI-præfiks'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Milli'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Deka'.

Milli -> Deka