Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Milligram per Kubikmeter [mg/m³]

=   100 000 Picogram per Deciliter [pg/dl]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Milligram per Kubikmeter til Picogram per Deciliter.


Milligram per Kubikmeter / mg/m³   ->   Picogram per Deciliter / pg/dl