Millijoule -> Elektronvolt

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Millijoule til Elektronvolt: 1 Millijoule [mJ] = 6 241 506 363 094 000 Elektronvolt [eV]Omregn Millijoule til Elektronvolt:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Energi'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Millijoule [mJ]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Elektronvolt [eV]'.