Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Millilux [mlx]

=   1 000 Mikrolux [µlx]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Millilux til Mikrolux.


Millilux / mlx   ->   Mikrolux / µlx