Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1 000 000 Nanosievert [nSv]
1 000 Mikrosievert [µSv]
1 Millisievert [mSv]
0,1 Centisievert [cSv]
0,001 Sievert [Sv]
0,001 J/kg
1,0×10-6 Kilosievert [kSv]
0,1 Roentgen equivalent man [rem]
0,000 1 Kilorem [krem]
1,0×10-7 Megarem [Mrem]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Millisievert.


Millisievert / mSv