Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


6,0×1019 Attosekund [as]
6,0×1016 Femtosekund [fs]
60 000 000 000 000 Picosekund [ps]
60 000 000 000 Nanosekund [ns]
60 000 000 Mikrosekund [µs]
60 000 Millisekund [ms]
60 Sekund [s]
1 Minut [min]
0,016 666 666 7 Time [h]
0,000 694 444 4 Dage
9,920 634 920 634 9×10-5 Uge
2,281 629 083 165 4×10-5 Måned
1,901 324 310 408 7×10-6 År
1,112 953 667 738 8×1045 Planck-tid
2,480 482 474 545 1×1018 Atomic time unit
6,0×1014 Svedberg [S]
6 000 000 000 Shake

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.