Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Nanokatal til Picokatal: 1 Nanokatal [nkat] = 1 000 Picokatal [pkat]Omregn Nanokatal til Picokatal:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Katalytisk aktivitet'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Nanokatal [nkat]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Picokatal [pkat]'.

Omregn Nanokatal til Picokatal