Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Ounce per cubic inch [oz/in³]

=   1 729 994 044 000 Mikrogram per Kubikmeter [µg/m³]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Ounce per cubic inch til Mikrogram per Kubikmeter.


Ounce per cubic inch / oz/in³   ->   Mikrogram per Kubikmeter / µg/m³