Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1,0×10-6 Procent [%]
1,0×10-5 Promille [‰]
0,01 Parts per million [ppm]
1 Parts per hundred million [pphm]
10 Parts per billion [ppb]
10 000 Parts per trillion [ppt]
10 000 000 Parts per quadrillion [ppq]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.