Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Parts per hundred million.Omregn Parts per hundred million:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Parts-Per ...'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Parts per hundred million [pphm]'. Værdien konverteres derefter til alle måleenheder, som lommeregneren kender til.

Omregn Parts per hundred million