Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Parts per quadrillion [ppq]

=   1,0×10-9 Parts per million [ppm]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Parts per quadrillion til Parts per million.


Parts per quadrillion / ppq   ->   Parts per million / ppm