Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Picogram per Milliliter [pg/ml]

=   0,001 Milligram per Kubikmeter [mg/m³]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Picogram per Milliliter til Milligram per Kubikmeter.


Picogram per Milliliter / pg/ml   ->   Milligram per Kubikmeter / mg/m³