Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Pièze til Kilogram-kraft per kvadratmillimeter: 1 Pièze [pz] = 0,000 101 971 6 Kilogram-kraft per kvadratmillimeter [kgf/mm²]


Omregn Pièze til Kilogram-kraft per kvadratmillimeter