Pound per foot hour to Poise

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:
  Tal i videnskabelig notation

Direkte link til denne regnemaskine:
https://www.omregn-enheder.info/omregn+Pound+per+foot+hour+til+Poise.phpOmregn Pound per foot hour til Poise (Pound per foot hour til P):

  1. Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Dynamisk viskositet'.
  2. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. Her er alle de grundlæggende funktioner indenfor aritmetik: addition (+), subtraktion (-), multiplikation (*, x), division (/, :, ÷), eksponent (^), parenteser og π (pi) tilladt.
  3. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Pound per foot hour'.
  4. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Poise [P]'.
  5. Derefter, når resultatet vises, er det stadig muligt at runde ned eller op til et bestemt antal decimaler, når som helst det giver mening at gøre det.


Ved denne regnemaskine er det muligt at indtaste den værdi, der skal omregnes, sammen med den originale måleenhed, f.eks. '535 Pound per foot hour'. Når man gør det, kan man enten bruge enhedens fulde navn eller en forkortelse af det. Derefter bestemmer regnemaskinen kategorien af den måleenhed, der skal omregnes, i dette tilfælde 'Dynamisk viskositet'. Herefter omregner regnemaskinen den indtastede værdi i alle de relevante enheder, som den kender. I den resulterende liste kan du være sikker på også at finde den omregning, som du oprindeligt søgte. Alternativt kan den værdi, der skal omregnes, indtastes som følger: '26 Pound per foot hour til P' eller '12 Pound per foot hour to P' eller '51 Pound per foot hour -> Poise' eller '62 Pound per foot hour = P' eller '39 Pound per foot hour til Poise' eller '7 Pound per foot hour to Poise'. For dette alternativ finder regnemaskinen også straks ud af, hvilken enhed den originale værdi specifikt skal omregnes til. Uanset hvilken af disse muligheder man bruger, sparer regnemaskinen en for den besværlige søgning efter de relevante lister i lange selektionslister med utallige kategorier og understøttede enheder. Alt dette har regnemaskinen gjort for os, og arbejdet er gjort i brøkdele af sekunder.

Regnemaskinen gør det derudover muligt at bruge matematiske udtryk. Som et resultat er det ikke kun tal, der kan regnes ud, som f.eks. '(38 * 13) Pound per foot hour'. Også forskellige måleenheder kan parres direkte med hinanden i omregningen. Det kan f.eks. se sådan ud: '535 Pound per foot hour + 1605 Poise' eller '49mm x 62cm x 82dm = ? cm^3'. De på denne måde kombinerede måleenheder skal selvfølgelig passe sammen og give mening i den pågældende kombination.

Hvis der er sat en markør ved siden af 'Tal i videnskabelig notation', vises svaret som en eksponentiel. For eksempel 6,024 297 476 043 1×1030. For denne form for præsentation segmenteres tallet til en eksponent, her 30, og det aktuelle nummer, her 6,024 297 476 043 1. For enheder, hvor muligheden for visning af tal er begrænset, som f.eks. ved lommeregnere, finder man også tal skrevet som 6,024 297 476 043 1E+30. Dette gør det især lettere at læse meget store og meget små tal. Hvis der ikke er nogen markering på dette sted, vises resultatet på den sædvanlige måde at skrive tal på. For ovenstående eksempel ville det se sådan ud: 6 024 297 476 043 100 000 000 000 000 000. Uafhængigt at resultaternes præsentation er denne regnemaskines maksimale præcision 14 pladser. Det burde være præcist nok til de fleste formål.


Hvor mange Poise går der på 1 Pound per foot hour?

1 Pound per foot hour = 0,004 133 789 Poise [P] - Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Pound per foot hour til Poise.