Pound per hour -> Ounce per minute

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Pound per hour til Ounce per minute: 1 Pound per hour [lb/h] = 0,266 666 666 666 67 Ounce per minute [oz/min]Omregn Pound per hour til Ounce per minute:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Massestrøm'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Pound per hour [lb/h]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Ounce per minute [oz/min]'.