Pound per second -> Slug per minute

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Pound per second til Slug per minute: 1 Pound per second [lb/s] = 1,864 857 385 62 Slug per minute [slug/min]Omregn Pound per second til Slug per minute:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Massestrøm'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Pound per second [lb/s]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Slug per minute [slug/min]'.

Pound per second -> Slug per minute