Reyn -> Pa·s

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Reyn til Pa·s: 1 Reyn = 6 894,757 Pa·s [Pas]Omregn Reyn til Pa·s:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Dynamisk viskositet'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Reyn'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Pa·s [Pas]'.