Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Rutherford til Gigabecquerel: 1 Rutherford = 0,001 Gigabecquerel [Gbq]


Omregn Rutherford til Gigabecquerel