Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Slug per cubic foot til Ounce per cubic inch: 1 Slug per cubic foot [slug/ft³] = 0,297 907 857 1 Ounce per cubic inch [oz/in³]


Omregn Slug per cubic foot til Ounce per cubic inch