Slug per cubic foot -> Ounce per cubic inch

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Slug per cubic foot til Ounce per cubic inch: 1 Slug per cubic foot [slug/ft³] = 0,297 907 857 074 68 Ounce per cubic inch [oz/in³]Omregn Slug per cubic foot til Ounce per cubic inch:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Massefylde'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Slug per cubic foot [slug/ft³]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Ounce per cubic inch [oz/in³]'.

Slug per cubic foot -> Ounce per cubic inch