Slug per second -> Slug per hour

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Slug per second til Slug per hour: 1 Slug per second [slug/s] = 3 600 Slug per hour [slug/h]Omregn Slug per second til Slug per hour:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Massestrøm'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Slug per second [slug/s]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Slug per hour [slug/h]'.