Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Statfarad til Kilofarad: 1 Statfarad [statF] = 1,112 6E-15 Kilofarad [kF]


Omregn Statfarad til Kilofarad