Stokes -> m²/s

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Stokes til m²/s: 1 Stokes [St] = 0,000 1 m²/sOmregn Stokes til m²/s:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Kinematisk viskositet'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Stokes [St]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'm²/s'.

Stokes -> m²/s