Teknisk atmosfære -> MN/m²

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Teknisk atmosfære til MN/m²: 1 Teknisk atmosfære [at] = 0,098 066 5 MN/m²Omregn Teknisk atmosfære til MN/m²:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Tryk'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Teknisk atmosfære [at]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'MN/m²'.