Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1,0×1024 Picotesla [pT]
1,0×1021 Nanotesla [nT]
1,0×1018 Mikrotesla [µT]
1,0×1015 Millitesla [mT]
1 000 000 000 000 Tesla [T]
1 000 000 000 Kilotesla [kT]
1 000 000 Megatesla [MT]
1 000 Gigatesla [GT]
1 Teratesla [TT]
1,0×1019 Milligauss [mG]
1 000 000 000 000 Wb/m²
1 000 000 000 000 Vs/m²
1,0×1016 Gauss [G]
1,0×1021 Gamma [γ]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.