Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Ton Benzin til Kilogram olieækvivalenter: 1 Ton Benzin = 1 050 Kilogram olieækvivalenter [kgoe]


Omregn Ton Benzin til Kilogram olieækvivalenter