Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Ton Biodiesel

=   860 Kilogram olieækvivalenter [kgoe]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Ton Biodiesel til Kilogram olieækvivalenter.


Ton Biodiesel   ->   Kilogram olieækvivalenter / kgoe