Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Ton Biodiesel

=   8,6×10-7 Megaton olieækvivalenter [Mtoe]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Ton Biodiesel til Megaton olieækvivalenter.


Ton Biodiesel   ->   Megaton olieækvivalenter / Mtoe