Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Ton Dieselolie

=   1,980 392 156 9 m³ Bioætanol

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Ton Dieselolie til m³ Bioætanol.


Ton Dieselolie   ->   m³ Bioætanol