Vs/m² -> Kilotesla

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Vs/m² til Kilotesla: 1 Vs/m² = 0,001 Kilotesla [kT]Omregn Vs/m² til Kilotesla:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Magnetisk fluxtæthed'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Vs/m²'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Kilotesla [kT]'.

Vs/m² -> Kilotesla