Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 kN/m²

=   0,01 Bar

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.