kN/m² -> Poundal per square foot

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne kN/m² til Poundal per square foot: 1 kN/m² = 671,968 949 658 77 Poundal per square footOmregn kN/m² til Poundal per square foot:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Tryk'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'kN/m²'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Poundal per square foot'.