Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


23,2 g/km CO2
1 l/100 km Benzin
0,875 471 698 1 l/100 km Dieselolie
1,296 089 385 5 l/100 km LPG
1,423 312 883 4 kg/100 km CNG

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.