Foot per second squared -> Milligal

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Foot per second squared til Milligal: 1 Foot per second squared [fps²] = 30 480 Milligal [mGal]Omregn Foot per second squared til Milligal:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Acceleration'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Foot per second squared [fps²]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Milligal [mGal]'.

Foot per second squared -> Milligal