Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Fysiske atmosfære til Foot of mercury: 1 Fysiske atmosfære [atm] = 2,493 438 191 032 4 Foot of mercury [ftHg]Omregn Fysiske atmosfære til Foot of mercury:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Tryk'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Fysiske atmosfære [atm]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Foot of mercury [ftHg]'.

Omregn Fysiske atmosfære til Foot of mercury