Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation




Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Fysiske atmosfære til Foot of mercury: 1 Fysiske atmosfære [atm] = 2,493 438 191 Foot of mercury [ftHg]


Omregn Fysiske atmosfære til Foot of mercury