Gal -> Foot per second squared

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Gal til Foot per second squared: 1 Gal = 0,032 808 398 950 131 Foot per second squared [fps²]Omregn Gal til Foot per second squared:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Acceleration'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Gal'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Foot per second squared [fps²]'.

Gal -> Foot per second squared