Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Gram per Kubikcentimeter [g/cm³]

=   1 000 Kilogram per Kubikmeter [kg/m³]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Gram per Kubikcentimeter til Kilogram per Kubikmeter.


Gram per Kubikcentimeter / g/cm³   ->   Kilogram per Kubikmeter / kg/m³