Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Gram per Kubikcentimeter [g/cm³]

=   100 000 000 000 Nanogram per Deciliter [ng/dl]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Gram per Kubikcentimeter til Nanogram per Deciliter.


Gram per Kubikcentimeter / g/cm³   ->   Nanogram per Deciliter / ng/dl