Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


4,359 744 Attojoule [aJ]
0,004 359 744 Femtojoule [fJ]
4,359 744 ×10-6 Picojoule [pJ]
4,359 744 ×10-9 Nanojoule [nJ]
4,359 744 ×10-12 Mikrojoule [µJ]
4,359 744 ×10-15 Millijoule [mJ]
4,359 744 ×10-18 Joule [J]
4,359 744 ×10-21 Kilojoule [kJ]
4,359 744 ×10-24 Megajoule [MJ]
4,359 744 ×10-27 Gigajoule [GJ]
4,359 744 ×10-30 Terajoule [TJ]
4,359 744 ×10-33 Petajoule [PJ]
4,359 744 ×10-36 Exajoule [EJ]
4,359 744 ×10-18 N·m
1,041 306 964 746 3×10-18 Kalorie [cal]
1,041 306 964 746 3×10-21 Kilokalorie [kcal]
27,211 369 917 5 Elektronvolt [eV]
0,027 211 369 9 Kiloelektronvolt [keV]
2,721 136 991 746 1×10-5 Megaelektronvolt [MeV]
2,721 136 991 746 1×10-8 Gigaelektronvolt [GeV]
4,359 744 ×10-18 Watt-sekund [Ws]
4,359 744 ×10-21 Kilowatt-sekund [kWs]
1,211 04×10-21 Watt-time [Wh]
1,211 04×10-24 Kilowatt-time [kWh]
1,211 04×10-27 Megawatt-time [MWh]
1,211 04×10-30 Gigawatt-time [GWh]
1,211 04×10-33 Terawatt-time [TWh]
4,132 240 003 383 3×10-21 British thermal unit [Btu]
4,132 240 003 383 3×10-24 Thousand BTU [MBtu]
4,132 240 003 383 3×10-27 Million BTU [MMBtu]
4,132 240 003 383 3×10-26 Therm [thm]
4,132 240 003 383 3×10-36 Quad
3,215 582 154 938 7×10-18 Foot-pound force [ftlbf]
3,858 698 585 926 4×10-17 Inch-pound force [inlbf]
1,034 582 963 901 9×10-16 Foot-poundal [ftpdl]
4,302 732 790 525 5×10-20 Litre-atmosphere [lATM]
4,359 744 ×10-11 Erg
2 Rydberg [Ry]
1 Hartree [Ha]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.