Hektar -> Square thou (UK)

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Hektar til Square thou (UK): 1 Hektar [ha] = 15 500 031 000 062 Square thou (UK)Omregn Hektar til Square thou (UK):

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Område'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Hektar [ha]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Square thou (UK)'.