Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:

Tal med videnskabelig notation

svarer til:


1,0×1022 Kvadratnanometer [nm²]
1,0×1016 Kvadratmikrometer [µm²]
10 000 000 000 Kvadratmillimeter [mm²]
100 000 000 Kvadratcentimeter [cm²]
1 000 000 Kvadratdecimeter [dm²]
10 000 Kvadratmeter [m²]
0,01 Kvadratkilometer [km²]
15 500 031,000 062 Square inch [in²]
107 639,104 167 1 Square foot [ft²]
107 638,673 611 11 Square foot (US) [sqft]
11 959,900 463 011 Square yard [yd²]
0,003 861 021 6 Square mile [mi²]
0,003 861 006 1 Square mile (US) [sqmi]
100 Ar [a]
6,25 Rai
1 Hektar [ha]
4 Metriske Morgen
1,167 498 704 1 South african morgen
9,884 215 258 7 Rood
2,471 053 814 7 Acre (international)
2,471 043 692 3 Acre (US) [ac]
19 735 251,599 789 Circular inch [circin]
19 735 251 599 789 Circular mil
19 735 251 599 789 Circular thou
15 500 031 000 062 Square mil (US)
15 500 031 000 062 Square thou (UK)
1,0×1050 Attobarn [ab]
1,0×1047 Femtobarn [fb]
1,0×1044 Picobarn [pb]
1,0×1041 Nanobarn [nb]
1,0×1038 Mikroarn [µb]
1,0×1035 Millibarn [mb]
1,0×1032 Barn [b]
1,0×1029 Kilobarn [kb]
1,0×1026 Megabarn [Mb]
1,0×1056 Shed
1,0×1038 Outhouse
1,0×1035 Skilodge
4 933 399,111 988 2 Two Inch Equivalent [TIE]
10 Dunam (metrisk)

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Hektar.


Hektar / ha