Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Inch per hour til Feet per hour: 1 Inch per hour [iph] = 0,083 333 333 3 Feet per hour [fph]


Omregn Inch per hour til Feet per hour