Inch per hour -> Feet per hour

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Inch per hour til Feet per hour: 1 Inch per hour [iph] = 0,083 333 333 333 333 Feet per hour [fph]Omregn Inch per hour til Feet per hour:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Hastighed'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Inch per hour [iph]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Feet per hour [fph]'.

Inch per hour -> Feet per hour