Inch per hour   ->   Kilometer i timen

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Inch per hour til Kilometer i timen: 1 Inch per hour [iph] = 0,000 025 4 Kilometer i timen [km/h]Omregn Inch per hour til Kilometer i timen:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Hastighed'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Inch per hour [iph]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Kilometer i timen [km/h]'.

Omregn Inch per hour til Kilometer i timen (Hastighed)