Inch-ounces-force -> Kilogram-force-centimeter

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Inch-ounces-force til Kilogram-force-centimeter: 1 Inch-ounces-force [inoz] = 0,071 991 964 636 242 Kilogram-force-centimeter [kgfcm]Omregn Inch-ounces-force til Kilogram-force-centimeter:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Drejningsmoment'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Inch-ounces-force [inoz]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Kilogram-force-centimeter [kgfcm]'.

Inch-ounces-force -> Kilogram-force-centimeter