J/kg -> Millisievert

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne J/kg til Millisievert: 1 J/kg = 1 000 Millisievert [mSv]Omregn J/kg til Millisievert:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Dosisækvivalent'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'J/kg'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Millisievert [mSv]'.