Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Kilometer i timen [km/h]

=   0,911 344 415 3 Feet per second [fps]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.