Kilometer i timen -> Feet per second

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Kilometer i timen til Feet per second: 1 Kilometer i timen [km/h] = 0,911 344 415 281 42 Feet per second [fps]Omregn Kilometer i timen til Feet per second:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Hastighed'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Kilometer i timen [km/h]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Feet per second [fps]'.

Kilometer i timen -> Feet per second