Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Kubikcentimeter per sekund til Gallon (fluid, US) per second: 1 Kubikcentimeter per sekund [cm³/s] = 0,000 264 172 052 358 15 Gallon (fluid, US) per second [gps]Omregn Kubikcentimeter per sekund til Gallon (fluid, US) per second:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Volumenstrøm'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Kubikcentimeter per sekund [cm³/s]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Gallon (fluid, US) per second [gps]'.

Omregn Kubikcentimeter per sekund til Gallon (fluid, US) per second