MN/m² -> Kilopound per square inch

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne MN/m² til Kilopound per square inch: 1 MN/m² = 0,145 037 743 897 28 Kilopound per square inch [ksi]Omregn MN/m² til Kilopound per square inch:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Tryk'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'MN/m²'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Kilopound per square inch [ksi]'.