Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Meter per minut [m/min]

=   2 362,204 724 409 5 Inch per hour [iph]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Meter per minut til Inch per hour.


Meter per minut / m/min   ->   Inch per hour / iph