Mikrohenry -> Abhenry

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Mikrohenry til Abhenry: 1 Mikrohenry [µH] = 1 000 Abhenry [abH]Omregn Mikrohenry til Abhenry:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Induktans'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Mikrohenry [µH]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Abhenry [abH]'.