Miles per hour -> Sømil i timen

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne Miles per hour til Sømil i timen: 1 Miles per hour [mph] = 0,868 976 992 636 71 Sømil i timen [nm/h]Omregn Miles per hour til Sømil i timen:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Hastighed'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde 'Miles per hour [mph]'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Sømil i timen [nm/h]'.