Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

Tal med videnskabelig notation

1 Miles per second [mps]

=   4,729 330 864 9 Lydens hastighed [Mach]

Den omregningsfunktion, som vi stiller til rådighed her, er udarbejdet så omhyggeligt som muligt. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for resultaternes korrekthed.
Måleenheds-regner, hvormed du bl.a. kan omregne Miles per second til Lydens hastighed.


Miles per second / mps   ->   Lydens hastighed / Mach